Kirker

Tekst & foto: © Olav Sejerøe

 

Se også: Kirkerne som varder i Skjoldungelandet