Oldtidsgrave

Denne side indeholder Olav Sejerøes beskrivelser næsten alle oltidsgrave – omfattende både gravhøje fra bronzealderen og storstensgrave fra bondestenalderen – i den nye Lejre Kommune.

De 250 fortidsminder er på startsiden delt op i 7 underafdelinger. Først godserne, så de tre gamle kommuner og sidst de overpløjede gravhøje, jf. nedenstående tabel:

Område
Antal
Ledreborg
13
Lindholm
30
Ryegaard
68
Bramsnæs
41
Hvalsø
39
Lejre
35
Overpløjede høje
31
I alt fortidsminder i Lejre Kommune
257

I Danmark er der i alt omkring 23.000 fredede gravhøje og storstensgrave. Af disse findes godt 230 i Lejre Kommune. På Ryegård ligger gravhøjene særlig tæt. På hjemmesiden er der 68 gravhøje fra Ryegård. Det er en af de meget tætte koncentrationer af gravhøje i Danmark.

Over billedet af gravhøjen er med småt medtaget fredningsnummer og sognebeskrivelsesnummer. Sognebeskrivelsen er den beskrivelse af alle fortidsminder som Nationalmuseet gennem tiden har foretaget.
Kongehøj
Man kan gå ind på ”Fund og Fortidsminder” og læse mere om den enkelte lokalitet.

På kortene kan man se de enkelte højes beliggenhed. De eksisterende gravhøje er markeret med en rød plet. De overpløjede høje er markeret med en blå plet.

Højene skal ses som en del af landskabet. Mange af dem ser flotte ud fra vejen. En del af højene ligger på privat grund – her er der kun adgang med ejerens tilladelse.

Brug kortene. Tag rundt på vores egn og se nogle af de mange flotte og spændende oltidsgrave. Mange ligger højt og pynter i landskabet. Fra mange af dem er der en god udsigt.

God fornøjelse!

Tekst & foto: © Olav Sejerøe