Kongestolen


“Her ved Lejre er der endnu et sted, som kaldes kongestolen, med en stor sten ragende op blandt en del andre. Den brugtes i gamle dage til kongevalg og æres endnu med gamle folks omtale deraf”.
Stephanius i 1640.

Stenen er at finde i gårdanlægget ved Gl. Kongsgaard. Den måler 2,2 m x 1,5 m x 1 m. Gamle folk på egnen fortæller, at den oprindelig lå på Folehøj, måske som dæksten på en dysse. Siden flyttedes den så til Kongsgaarden midt i byen, hvor den blev anbragt lige uden for karlenes logi, så de kunne gå tørskoet over gårdspladsens ælte.

Created by: Lejre-MultiMedia ©2006