Oldtidsgrave på Ryegaard

Denne side viser nogle af de, usædvanligt talrige, oldtidsgrave omkring Ryegaard i Bramsnæs.

Over billedet af gravhøjen er med småt medtaget fredningsnummer og sognebeskrivelsesnummer.

Fredningsnummer er amtets, nu kommunens, nummer. Sognebeskrivelsen er den beskrivelse af alle fortidsminder som Nationalmuseet gennem tiden har foretaget. Man kan gå ind på ”Fund og Fortidsminder” og læse mere om den enkelte lokalitet.

På kortene kan man se de enkelte højes beliggenhed. De eksisterende gravhøje er markeret med en rød plet. De overpløjede høje er markeret med en blå plet.

Dyrehaven

Ordrup Holme:

Enghave Skov:

Store Indhegning:

Mark m.m.:

Tekst & foto: © Olav Sejerøe