Lethrica

LETHRICA er Lejre Fredningsforenings eget tidsskrift, som udkommer 2 gange årligt. Her har man siden 1988 kunnet læse om nye fund, spændende lokaliteter og om nyt fra foreningen. Fra juni 2006 er tidsskriftet fælles for de historiske foreninger i Lejre, Hvalsø og Bramsnæs. Medlemmerne af disse foreninger modtager automatisk tidsskriftet med posten. Klik på de enkelte numre herunder for at læse i tidsskrifterne. Numrene indlæses gradvist som scannede pdf-filer – de med blåt markerede numre er nu indlæst.

April 1988 Oktober 1988                 Oktober 2012
April 1989 Oktober 1989                 April 2013
April 1990 Oktober 1990                 Oktober 2013
April 1991 Oktober 1991                 April 2014
April 1992 Oktober 1992                Oktober 2014
April 1993 Oktober 1993                April 2015
April 1994 Oktober 1994                Oktober 2015
April 1995 Oktober 1995                April 2016
April 1996 Oktober 1996                Oktober 2016
April 1997 Oktober 1997                April 2017
April 1998 Oktober 1998                Oktober 2017
April 1999 Oktober 1999                April 2018
April 2000 Oktober 2000               Oktober 2018
April 2001 Oktober 2001                April 2019
April 2002 Oktober 2002               Oktober 2019
April 2003 Oktober 2003               April 2020
April 2004 Oktober 2004              Oktober 2020
Maj 2005

Oktober 2005               April 2021

Juni 2006 April 2007
November 2007 April 2008
November 2008 April 2009
Oktober 2009  April 2010
Oktober 2010  April 2011
Oktober 2011  April 2012

Herfra fortsætter adgangen til Lethrica udgaverne fra og med oktober 2021

Oktober 2021

April 2022

Oktober 2022

April 2023

Oktober2023

April 2024