Bøger

Øm Jættestue –
en stenaldergrav i Danmark

af B-Joe Johansen
ISBN 87-989903-0-6

Træk af Gl. Lejres Historie – Af Jens Ulriksen

Lejre bag myten De arkæologiske udgravning (2015) af Tom Christensen m. fl., kan købes på Lejre Museum og Roskilde Museum

Lejre – Syn og sagn. Af Tom Christensen.

Herthadalen i Lejre. Af Hans Ole Hansen.
Gl. Lejre. Folder udgivet af Lejre Fredningsforening.
Forfattere: Leif Færregaard, Jørgen Olsen, Gudrun Reich.

Fra Fæstegård til Forstad. Af Jørgen Olsen, om 26 ejerlav i 7 sogne
i Lejre kommune.

Gudernes Stræde. Af Martin A. Hansen.
Redigeret af Jørgen Olsen

Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1993:
Artikel af Steen Wulff Andersen:
“Lejre – Skibssætninger, Vikingegrave, Grydehøj.”
Udgivet 1995 af Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

SKALK nr.5, 1996:
Artikel af Tom Christensen:
“Sagntidens Kongsgård”.
&
Kronik af Harald Andersen:
“Krøniken om Lejrekongerne”.

Nationalmuseets Arbejdsmark, 1960:
Artikel af Harald Andersen:
“Hovedstaden i riget”.
&
Artikel af David Wilson:
“Irsk-Britisk import i Lejre”.

Vikingernes spor i det danske landskab, 1981
af S.W. Andersen

Leire i Sielland, 1806
af Frederik Münter

Lejre Studier
(I “Danske Studier” 1921, 1922 og 1924)
af Vilhelm la Cour

Created by: Lejre-MultiMedia ©2006