Arrangementer 2018

Kommende arrangementer

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19. i Felix

“Det historisk-genealogiske-peripatetiske akademi” i Ledreborg Dyrehave – en film og en fortælling ved Hans-Ole Hansen, Allerslev, og Ole Malling, Hvalsø.

Tirsdag d. 6 november kl. 19 i Felix

Villo Sigurdsson, tidl. Lejre, fortæller om sit spændende liv. 

Villo Sigurdsson har været meget politisk aktiv på venstrefløjen. Han har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation for VS fra 1977 til 1988. Fra 1978 til 1986 var han byplanborgmester. Han var ofte i strid med borgerrepræsentationens socialdemokratiske flertal. Han har boet på Nørregård i Allerslev i et kollektiv sammen med blandt andre Eva Madsen og Leif Sylvester. Han var i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Lejre.

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19 på Hvalsø Bibliotek

Første verdenskrig 100 år efter – er de store kriges tid på vej tilbage ?

Foredrag ved Niels Bo Poulsen, chef for institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

!. verdenskrig sluttede for 100 år siden. Hvilken lære kan uddrage om fremtiden ud fra de mere end 100 år gamle erfaringer ? Niels Bo Poulsen vil med sit foredrag belyse den problemstilling.

Foredraget er et fællesarrangement melle de tre lokalhistoriske foreninger og Lejre Bibliotek &Arkiv. Bestil venligst billet på Lejre Bibliotek&Arkivs hjemmeside. Der er gratis adgang til foredraget.

——————————————————————————————————

Se billeder, referater m.m. fra tidligere arrangementer under menupunktet “Foreningen”

Christian Bayer i Lejre, 1854 – 1929

Af Olav Sejerøe

Christian Bayer besøgte Lejre i mere end 70 år. Han var en habil kunstner og har med sin mange billeder, især akvareller, givet et godt billede af egnen omkring Allerslev, Højby og Gl. Lejre, sådan som den så ud for godt og vel 100 år siden. Olav Sejerøe har i et stort afsnit i bogen sammenstillet nutidige fotografier med Bayers billeder, så man kan se hvor meget og nogle gange hvor lidt egnen har forandret sig gennem mere end 100 år.

Bogen er udgivet af Lejre Historiske Forening og kan købes hos Olav Sejerøe, olav@sejeroe.com, hos sekretæren i Lejre Historiske Forening, Anni Larsen, annilejre@email.dk, på Lejre Museum, i Sagnlandet Lejre eller hos Dagli`Brugsen i Lejre. Pris: 80,- kr

 

CCI19082016

 

Tegninger fra Lejre og omegn

Tegninger fra Lejre-egnen

I midten af 1990-erne fik Jørgen Olsen den idé, at man skulle opleve kulturen på stedet, hvor de fandtes. Det var begyndelsen til ” Det historiske landskab – Museet uden vægge”

I forordet til projektet siges det: Lejre-området omfatter kulturspor så langt tilbage, som mennesker har befolket, hvad der nu hedder Danmark, og træder med flere og flere synlige spor efter sig ind i historien i vikingetiden og i århundreder før og efter. Sagnhistorien udpeger Lejre, som den første hovedstad i riget, og udgravninger og fund bekræfter nu med stigende styrke, hvad der før var en myte.

Derfor behøver Lejre-området ikke at komme på museum, men udgør i sig selv et levende museum uden vægge, hvor rige kulturspor fra afgørende historiske perioder dokumenteres i marken, og hvor et moderne lokalsamfund lukker dørene op for at fortælle historien.

I forbindelse med projektet blev der lavet omkring 50 foldere med korte fortællinger om de forskellige historiske steder. Desuden blev der sat en del egetræspæle med fortællingen på stederne.

Også i forbindelse med projektet lavede Poul Ørsted Pedersen en masse tegninger der var illustrationer i folderne.

En del af tegningerne er lavet til en udstilling som forvaltes af Lejre Kunstforening. Det er planen , at udstillingen skal vises rundt omkring i kommunen. For øjeblikket er tegningerne udstillet på Bøgebakken i Allerslev.

En del af disse tegninger er også udgivet i et hæfte som kan købes for 30 kr. i forbindelse med udstillingerne.

Desforuden kan de købes hos bestyrelsen for Lejre Historiske Forening.

Detreköys: Erindringer fra lejre - egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk

Detreköys: Erindringer fra lejre – egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk