Arrangementer 2021- 22

Arrangementer vinter 2022

Vi håber på, at corona pandemien snart vil aftage, så vi atter kan være sikre på, at vi kan afholde møder o. lign efter den lagte plan for årets arrangementer. Her i januar 2022 må vi desværre aflyse årets første foredragsaften torsdag d. 20. januar pga corona situationen, der jo skulle blive særligt slem i januar. 

Mødet skulle være en nyskabelse i vores tilbud til jer medlemmer og andre. Medlemmer af foreningen skulle have fortalt historier om historien. Arrangementet vil blive afholdt senere.

Vi regner med  – om corona situationen tillader det – at vi kan afholder generalforsamlingen torsdag d. 10. februar, se indkaldelsen nedenfor.

Generalforsamling i Lejre Historiske Forening

Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 19 i Felix

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  1. Beretning om foreningens virksomhed
  1. Aflæggelse af regnskab
  1. Fastlæggelse af kontingent
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere

     6. Valg af revisor og stedfortræder

     7.   Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Hans Jørgen L. Larsen, formand

Efter generalforsamlingen viser vi Ole Mallings film fra 2004 om Kulturmiljøer i Roskilde Amt. Filmen rummer mange scener fra Lejreegnen. Ole Malling og Bent Gottfredsen vil fortælle om filmen

Foredrag om Bronzealderen

VI tilbyder desuden i fællesskab med de to andre lokalhistoriske foreninger og Lejre Bibliotek og Arkiv en foredragsrække om Bronzealderen.  Der er foreligger ikke en endelig dato for foredragsaftenerne endnu grundet corona – situationen.

Museumsinspektør Fl. Kaul, Nationalmuseet vil komme og fortælle om Bronzealderens religion og professor Kristian Kristiansen, Göteborgs Universitet, som har arbejdet meget med Bronzealderen, kommer til april og holder foredrag om Bronzealderen.

——————————————————————————————————

Se billeder, referater m.m. fra tidligere arrangementer under menupunktet “Foreningen”

Christian Bayer i Lejre, 1854 – 1929

Af Olav Sejerøe

Christian Bayer besøgte Lejre i mere end 70 år. Han var en habil kunstner og har med sin mange billeder, især akvareller, givet et godt billede af egnen omkring Allerslev, Højby og Gl. Lejre, sådan som den så ud for godt og vel 100 år siden. Olav Sejerøe har i et stort afsnit i bogen sammenstillet nutidige fotografier med Bayers billeder, så man kan se hvor meget og nogle gange hvor lidt egnen har forandret sig gennem mere end 100 år.

Bogen er udgivet af Lejre Historiske Forening og kan købes hos Olav Sejerøe, olav@sejeroe.com, hos sekretæren i Lejre Historiske Forening, Anni Larsen, annilejre@email.dk, på Lejre Museum, i Sagnlandet Lejre eller hos Dagli`Brugsen i Lejre. Pris: 80,- kr

 

CCI19082016

 

Tegninger fra Lejre og omegn

Tegninger fra Lejre-egnen

I midten af 1990-erne fik Jørgen Olsen den idé, at man skulle opleve kulturen på stedet, hvor de fandtes. Det var begyndelsen til ” Det historiske landskab – Museet uden vægge”

I forordet til projektet siges det: Lejre-området omfatter kulturspor så langt tilbage, som mennesker har befolket, hvad der nu hedder Danmark, og træder med flere og flere synlige spor efter sig ind i historien i vikingetiden og i århundreder før og efter. Sagnhistorien udpeger Lejre, som den første hovedstad i riget, og udgravninger og fund bekræfter nu med stigende styrke, hvad der før var en myte.

Derfor behøver Lejre-området ikke at komme på museum, men udgør i sig selv et levende museum uden vægge, hvor rige kulturspor fra afgørende historiske perioder dokumenteres i marken, og hvor et moderne lokalsamfund lukker dørene op for at fortælle historien.

I forbindelse med projektet blev der lavet omkring 50 foldere med korte fortællinger om de forskellige historiske steder. Desuden blev der sat en del egetræspæle med fortællingen på stederne.

Også i forbindelse med projektet lavede Poul Ørsted Pedersen en masse tegninger der var illustrationer i folderne.

En del af tegningerne er lavet til en udstilling som forvaltes af Lejre Kunstforening. Det er planen , at udstillingen skal vises rundt omkring i kommunen. For øjeblikket er tegningerne udstillet på Bøgebakken i Allerslev.

En del af disse tegninger er også udgivet i et hæfte som kan købes for 30 kr. i forbindelse med udstillingerne.

Desforuden kan de købes hos bestyrelsen for Lejre Historiske Forening.

Detreköys: Erindringer fra lejre - egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk

Detreköys: Erindringer fra lejre – egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk