Arrangementer 2019 – 20

Efterår – forår 2020 – 2021

 URNE FRA BRONZEALDEREN FINDER HJEM 

Lejre Historiske Forening udstiller urne fra bronzealderen på Lejre Bibliotek og sikrer dermed, at urnen kan opleves af alle på netop det sted, hvor den for omtrent 3000 år siden blev lagt i jorden. Udstillingen, som er blevet til med støtte fra Lejre Bibliotek & Arkiv og Lejre Museum/ ROMU, åbner torsdag den 27. august kl. 16 med taler og traktement. 

Hvor biblioteket og Lejre Station ligger i dag, lå oprindeligt en håndfuld gravhøje, hvoraf nogle med sikkerhed var fra bronzealderen. Flere af dem blev jævnet med jorden og gik tabt for altid, da man anlagde jernbanen i årene før 1874. Det var før fortidsminder generelt blev fredet, og de lå i vejen for den moderne tids anlægsarbejder. De teknologiske fremskridt gik her hårdt ud over fortidsminderne, som de også gjorde flere andre steder i landet på denne tid. 

Et af de mange fine fund, som dengang dukkede op i en af de sløjfede høje, var en velbevaret urne fra bronzealderen. Urnen indeholdt asken fra den gravlagte døde. Efter mange år i privat eje har urnen været i Lejre Historiske Forenings besiddelse siden 1986, og med udstillingen på Biblioteket på Lejre Station giver foreningen nu alle interesserede mulighed for at opleve det fine fund. 

PROGRAM 

Kl. 16.00: Velkomst v. Lunde Ljungberg, leder af Lejre Bibliotek & Arkiv. 

Kl. 16.10: Præsentation af udstilling v. Olav Sejerøe, næstformand for Lejre Historiske Forening. 

Kl. 16.20: Tale v. Morten Thomsen Højsgaard, direktør for Museumsorganisationen ROMU. 

Kl. 16.30: Let traktement og lejlighed til at opleve udstillingen. 

Efter udstillingen på Biblioteket på Lejre Station vil urnen blive indlemmet i Lejre Museums samling. 

Udstillingen er støttet af Lejre Bibliotek & Arkiv og Lejre Museum/ ROMU. 

Yderligere information fås hos: 

Lejre Historiske Forening: Næstformand Olav Sejerøe, olav@sejeroe.com, 46480532 

Lejre Museum / ROMU: Museumsinspektør Isabella Fuglø, isabellaf@romu.dk, 42245251 

Lejre Bibliotek & Arkiv: Kulturkonsulent Kari Haugan Engberg, kaen@lejre.dk, 24790312 

 

Torsdag d. 16. april kl. 19 i Felix. AFLYST VIL BLIVE AFHOLDT torsdag d. 17. september 2020 kl. 19 i Felix

Kaare R. Skou og Hans Jørgen L. Larsen, Lejre: Besættelsen for 80 år siden – var nordmændene helte og vi danskere krystere?

 

Onsdag den 29. april 2020 kl. 19.30 på Gundestedgård, Gundestedvej 40, Hvalsø, AFLYST

Flemming Damgård og Ellen Skjoldager Andersen: Foredrag om kommunalreformen 1970. Foredraget er et fællesarrangement for de tre lokalhistoriske foreninger og Lejre Bibliotek og Arkiv.

——————————————————————————————————

Se billeder, referater m.m. fra tidligere arrangementer under menupunktet “Foreningen”

Christian Bayer i Lejre, 1854 – 1929

Af Olav Sejerøe

Christian Bayer besøgte Lejre i mere end 70 år. Han var en habil kunstner og har med sin mange billeder, især akvareller, givet et godt billede af egnen omkring Allerslev, Højby og Gl. Lejre, sådan som den så ud for godt og vel 100 år siden. Olav Sejerøe har i et stort afsnit i bogen sammenstillet nutidige fotografier med Bayers billeder, så man kan se hvor meget og nogle gange hvor lidt egnen har forandret sig gennem mere end 100 år.

Bogen er udgivet af Lejre Historiske Forening og kan købes hos Olav Sejerøe, olav@sejeroe.com, hos sekretæren i Lejre Historiske Forening, Anni Larsen, annilejre@email.dk, på Lejre Museum, i Sagnlandet Lejre eller hos Dagli`Brugsen i Lejre. Pris: 80,- kr

 

CCI19082016

 

Tegninger fra Lejre og omegn

Tegninger fra Lejre-egnen

I midten af 1990-erne fik Jørgen Olsen den idé, at man skulle opleve kulturen på stedet, hvor de fandtes. Det var begyndelsen til ” Det historiske landskab – Museet uden vægge”

I forordet til projektet siges det: Lejre-området omfatter kulturspor så langt tilbage, som mennesker har befolket, hvad der nu hedder Danmark, og træder med flere og flere synlige spor efter sig ind i historien i vikingetiden og i århundreder før og efter. Sagnhistorien udpeger Lejre, som den første hovedstad i riget, og udgravninger og fund bekræfter nu med stigende styrke, hvad der før var en myte.

Derfor behøver Lejre-området ikke at komme på museum, men udgør i sig selv et levende museum uden vægge, hvor rige kulturspor fra afgørende historiske perioder dokumenteres i marken, og hvor et moderne lokalsamfund lukker dørene op for at fortælle historien.

I forbindelse med projektet blev der lavet omkring 50 foldere med korte fortællinger om de forskellige historiske steder. Desuden blev der sat en del egetræspæle med fortællingen på stederne.

Også i forbindelse med projektet lavede Poul Ørsted Pedersen en masse tegninger der var illustrationer i folderne.

En del af tegningerne er lavet til en udstilling som forvaltes af Lejre Kunstforening. Det er planen , at udstillingen skal vises rundt omkring i kommunen. For øjeblikket er tegningerne udstillet på Bøgebakken i Allerslev.

En del af disse tegninger er også udgivet i et hæfte som kan købes for 30 kr. i forbindelse med udstillingerne.

Desforuden kan de købes hos bestyrelsen for Lejre Historiske Forening.

Detreköys: Erindringer fra lejre - egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk

Detreköys: Erindringer fra lejre – egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk