Forårets arrangementer 2024

Torsdag d. 29. februar kl. 19 i Felix

Generalforsamling.  Arkæologisk chef på ROMU, Julie Nielsen,  fortæller nyt fra Lejre Museum herunder om resultaterne af de jordradarundersøgelse, museet har gennemført ved bl. a. skibssætningen.

Onsdag d. 13. marts kl. 19 i Felix 

Tom Christensen tidligere arkæolog ved ROMU nu projektforsker ved Nationalmuseet fortæller om de to kongeslægter, som vi kender fra sagnhistorien: Skjoldungerne i Lejre og Ynglingene fra Uppsala.

Onsdag d. 10. april kl. 19 i Felix

Thorkild Kjærgaard, tidl. lektor på Grønlands Universitet holder et foredrag om Den dansk-norske strid om Grønland 1931-1933: Dens forudsætninger, forløb og eftervirkninger. Foredraget afholdes i et samarbejde mellem de lokalhistoriske foreninger og Lejre Bibliotek og Arkiv.

Onsdag d. 24. april kl. 19 i Felix

John Munro, Ledreborg, fortæller om sin rejse til Mongoliet

Onsdag d. 15. maj

Udflugten til Odsherred. Pris 450,- kr pr person, der vil komme besked senere om tilmelding og turens detaljer.