Hellestenen

Fra tidernes morgen har sten tiltrukket sig stor opmærksomhed. Man betragtede dem som alt andet i naturen som besjælede, levende og kraftfyldte. Helt op til vores tid er stenene blevet betragtet som levende væsener, hvor marken hvert år fremkaldte et nyt kuld. Hvor meget andet skiftede i naturen, var sten det bestandige, uforanderlige og uforgængelige, der virkede stærkt på sindet ved deres tyngde og tavshed. Stenene har haft mange navne og funktioner: beskyttere, retsanvisende, frugtbarhedssten, helsesten, mindesten, manesten, skattesten, sagnsten.


En sagnsten er en sten, hvortil der er knyttet en historie, som mundtligt er blevet overleveret generation efter generation. Man kan ikke med sikkerhed sige, hvornår disse sten er blevet bærere af sagn. Man kan heller ikke med sikkerhed vide, hvor meget den enkelte stens historie har ændret sig gennem tiden. Tilknyttede begivenheder, størrelse eller stenenes fremtræden giver anledningen og fantasien vinger.

Hellestenen findes 300m. nord for femvejskrydset vest for Allerslev, Bispegårdsvej. Den kaldes også Hyldestenen. Det er en overligger på en dysse oven på en større gravhøj. Hellestenen måler 2,2 x 2,2 x 1m. og fremtræder i en grov rødlig stenart. Stenen har efter den folkelige overlevering sit navn som hyldningssten, fordi Lejrekongerne sad på den, når de modtog folkets hyldest og troskabsed. Tilsvarende hyldningssten findes 3-4 andre steder i landet. Navnet kan også komme af “Hellig sten”.

Created by: Lejre-MultiMedia ©2006