Dronningestolen


Bonden Ole Poulsen fortæller i 1741 til professor Hans Peder Anchersen, der var en stor kender af Lejre: “at neden på Dronningestenen, som er omvæltet på sit sted, skal være formen af en hånd og fingre, ligesom den kunne være indtrykt udi blødt vox”.

Stenen står i haven til Orehøj 16 i Gl. Lejre, op mod plankeværket og ellers omgivet af bambus. Stenen måler 1,3 x 0,8 x 0,8 m. Øverste del er sprængt af. Ved bruddet er fremkommet en slags sæde i hele stenens længde – med ryglæn. På Ole Worms prospekt af Lejre fra 1643 er stenen tydeligt angivet med sæde på en høj blandt randstenene. Det sidste par hundrede år har der ligget en gård her, og stenen er flyttet af flere gange til sin nuværende plads.
Dronningestolen har mere end en fortælling knyttet til sig.
Den skulle have fået sit navn, fordi dronningen brugte den, når hun steg til hest, – og man skulle kunne finde aftryk af hendes hæl og fod på stenen.
Endelig forklares det i Rasks “Morskabslæsning” 1840, at det var dronning Margrethe, der på sin bryllupsdag satte sin fod og mærke på stenen.
Hvem ved, måske får vi en dag vished for sagen – hvis man kunne få løftet stenen op, så man kunne se dens underside, så åbenbarede der sig måske en helleristning fra bronzealderen på stenens underside?!? – Vi kender jo en hel del såkaldte ‘håndsten’ fra sjælland…

Created by: Lejre-MultiMedia ©2006