Arrangementsoversigt

Event Information:

 • Oldtidsgrave

  Denne side indeholder Olav Sejerøes beskrivelser næsten alle oltidsgrave - omfattende både gravhøje fra bronzealderen og storstensgrave fra bondestenalderen - i den nye Lejre Kommune.

  De 250 fortidsminder er på startsiden delt op i 7 underafdelinger. Først godserne, så de tre gamle kommuner og sidst de overpløjede gravhøje, jf. nedenstående tabel:

  Område
  Antal
  Ledreborg
  13
  Lindholm
  30
  Ryegaard
  68
  Bramsnæs
  41
  Hvalsø
  39
  Lejre
  35
  Overpløjede høje
  31
  I alt fortidsminder i Lejre Kommune
  257

  I Danmark er der i alt omkring 23.000 fredede gravhøje og storstensgrave. Af disse findes godt 230 i Lejre Kommune. På Ryegård ligger gravhøjene særlig tæt. På hjemmesiden er der 68 gravhøje fra Ryegård. Det er en af de meget tætte koncentrationer af gravhøje i Danmark.

  Over billedet af gravhøjen er med småt medtaget fredningsnummer og sognebeskrivelsesnummer. Sognebeskrivelsen er den beskrivelse af alle fortidsminder som Nationalmuseet gennem tiden har foretaget.
  Kongehøj
  Man kan gå ind på ”Fund og Fortidsminder” og læse mere om den enkelte lokalitet.

  På kortene kan man se de enkelte højes beliggenhed. De eksisterende gravhøje er markeret med en rød plet. De overpløjede høje er markeret med en blå plet.

  Højene skal ses som en del af landskabet. Mange af dem ser flotte ud fra vejen. En del af højene ligger på privat grund - her er der kun adgang med ejerens tilladelse.

  Brug kortene. Tag rundt på vores egn og se nogle af de mange flotte og spændende oltidsgrave. Mange ligger højt og pynter i landskabet. Fra mange af dem er der en god udsigt.

  God fornøjelse!

  Tekst & foto: © Olav Sejerøe