Arrangementer 2018

Kommende arrangementer

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19 på Hvalsø Bibliotek

Første verdenskrig 100 år efter – er de store kriges tid på vej tilbage ?

Foredrag ved Niels Bo Poulsen, chef for institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

!. verdenskrig sluttede for 100 år siden. Hvilken lære kan uddrage om fremtiden ud fra de mere end 100 år gamle erfaringer ? Niels Bo Poulsen vil med sit foredrag belyse den problemstilling.

Foredraget er et fællesarrangement melle de tre lokalhistoriske foreninger og Lejre Bibliotek &Arkiv. Bestil venligst billet på Lejre Bibliotek&Arkivs hjemmeside. Der er gratis adgang til foredraget.

Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 19 i Felix

Påskekrisen 1948, foredrag ved Kaare R. Skou og Hans Jørgen L. Larsen, Lejre

De fleste har hørt om Påskekrisen i 1920, men dette foredrag ved to lokale historikere handler om de dage i Påsken for 71 år siden, hvor de ledende kredse i Danmark frygtede en sovjetrussisk invasion og et kommunistisk kup i Danmark. Det var nogle højspændte dage, som kostede én dansk soldat livet. 

Foredragsholderne forsøger at kredse sig ind på baggrunden for og forløbet af den korte men meget højspændte krise.

Tirsdag d. 26. februar kl. 19 i Felix

Generalforsamling hvorefter arkivleder Tobias Mortensen, Lejre Bibliotek & Arkiv fortæller om arkivet og viser billeder fra arkivets samlinger. 

I pausen er der det traditionelle kaffebord.

Mandag d. 25. marts kl. 19 i Felix

Lensafløsningen i 1919, foredrag ved Kaare R. Skou, Lejre, og Tobias Mortensen, Lejre Bibliotek & Arkiv.

I 100-året for lensafløsningen har vi bedt de to lokale historikere fortælle om denne for de store jordbesiddere så indgribende lovgivning. De store godser måtte afstå 1/3 af deres jord og betale en afgift til staten. På de afståede jorder blev der oprettet mange statshusmandsbrug. Ledreborg blev også ramt af lovens krav. Foredragsholderne vil fortælle om baggrunden for loven og for dens konsekvenser for de store godser herunder Ledreborg. 

Der gratis adgang for foreningens medlemmer til alle foredragene, for ikke-medlemmer koster det 50,- kr  pr. foredrag (foredraget d. 6. 12. er dog gratis for alle)

——————————————————————————————————

Se billeder, referater m.m. fra tidligere arrangementer under menupunktet “Foreningen”

Christian Bayer i Lejre, 1854 – 1929

Af Olav Sejerøe

Christian Bayer besøgte Lejre i mere end 70 år. Han var en habil kunstner og har med sin mange billeder, især akvareller, givet et godt billede af egnen omkring Allerslev, Højby og Gl. Lejre, sådan som den så ud for godt og vel 100 år siden. Olav Sejerøe har i et stort afsnit i bogen sammenstillet nutidige fotografier med Bayers billeder, så man kan se hvor meget og nogle gange hvor lidt egnen har forandret sig gennem mere end 100 år.

Bogen er udgivet af Lejre Historiske Forening og kan købes hos Olav Sejerøe, olav@sejeroe.com, hos sekretæren i Lejre Historiske Forening, Anni Larsen, annilejre@email.dk, på Lejre Museum, i Sagnlandet Lejre eller hos Dagli`Brugsen i Lejre. Pris: 80,- kr

 

CCI19082016

 

Tegninger fra Lejre og omegn

Tegninger fra Lejre-egnen

I midten af 1990-erne fik Jørgen Olsen den idé, at man skulle opleve kulturen på stedet, hvor de fandtes. Det var begyndelsen til ” Det historiske landskab – Museet uden vægge”

I forordet til projektet siges det: Lejre-området omfatter kulturspor så langt tilbage, som mennesker har befolket, hvad der nu hedder Danmark, og træder med flere og flere synlige spor efter sig ind i historien i vikingetiden og i århundreder før og efter. Sagnhistorien udpeger Lejre, som den første hovedstad i riget, og udgravninger og fund bekræfter nu med stigende styrke, hvad der før var en myte.

Derfor behøver Lejre-området ikke at komme på museum, men udgør i sig selv et levende museum uden vægge, hvor rige kulturspor fra afgørende historiske perioder dokumenteres i marken, og hvor et moderne lokalsamfund lukker dørene op for at fortælle historien.

I forbindelse med projektet blev der lavet omkring 50 foldere med korte fortællinger om de forskellige historiske steder. Desuden blev der sat en del egetræspæle med fortællingen på stederne.

Også i forbindelse med projektet lavede Poul Ørsted Pedersen en masse tegninger der var illustrationer i folderne.

En del af tegningerne er lavet til en udstilling som forvaltes af Lejre Kunstforening. Det er planen , at udstillingen skal vises rundt omkring i kommunen. For øjeblikket er tegningerne udstillet på Bøgebakken i Allerslev.

En del af disse tegninger er også udgivet i et hæfte som kan købes for 30 kr. i forbindelse med udstillingerne.

Desforuden kan de købes hos bestyrelsen for Lejre Historiske Forening.

Detreköys: Erindringer fra lejre - egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk

Detreköys: Erindringer fra lejre – egnen kan stadig købes. Henvendelse til Anni Larsen, Søndergårdsvej 16, Allerslev, 4320 Lejre, tlf. 46 48 07 25, e-mail: annilejre@email.dk